Evedal ­ den gamla "helsobrunnen"

Mot slutet av 1600-talet började man anlägga hälsobrunnar runt om i Sverige. Så också i Småland. Det sägs att en torpare under Kungsgården Kronoberg lämnade en döende och blind häst i Evedalsskogen. Efter en månad återkom hästen frisk och kry. Det visade sig att den hade druckit ur en mineralhaltig källa ­ Smålands äldsta hälsobrunn hade upptäckts.

Brunnen låg en halv mil norr om Växjö på ägorna till torpet Fällorna. Under 1700-talets andra hälft uppfördes ståndsmässiga byggnader, prydliga alléer och grustäckta gångar. Bland de många byggnaderna fanns värdshus, iskällare, danssal, till och med en gudstjänslokal och badhus för såväl män, som kvinnor och fattighjon. Badgästerna erbjöds varma, salta, svavelhaltiga bad dusch och gjyttjebad. På området fanns också två brunnshus som inrymde de båda hälsobrunnarna.

 

Evedalsbrunnens hälsoeffekter var vida omtalade. Åtskillga brunnsgäster botades från "hysterisk huvudvärk", blodbrist, "svag mage" och hypocondrie". Särskilt gynnsamt var vattnet mot nervsjukdomar och magåkommor. Vattnet drev mask ur magen, ökade fruktsamheten och botade till och med engelska sjukan, epilepsi, revorm och skabb. Många besökte Evedal av hälsoskäl, men ännu fler för nöjes skull, för att njuta i parken, äta söndagsmiddag i Socitetshuset, utnyttja baden, spela käglor eller dansa till brunnsmusiken.

 

Ägaren till Evedal var grosshandlaren Lars Johan Brandt, 1896 donerade han hela sin kvarlåtenskap till Växjö stad och skänkte Evedal till Växjöbornas "trefnad och bekvämlighet".

Evedalsbrunnens storhetstid var 1890 ­ 1920. I synnerhet järnvägens tillkomst 1895 gjorde brunnen till en mycket välbesökt plats. Om söndagarna gick flera extratåg från staden, och på sjön trafikerade ångbåtarna Thor och Tärnan med täta turer. Intresset för att dricka Brunn svalnade på 1920-talet och verksamheten lades ned.

 

 

I mitten av 1960-talet renoverades och restaurerades området och fick ungefär det utseende det har idag. Det gamla socitetshuset, som levt vidare som värdshus brann ner till grunden den 13 april 2001. Sedan 2006 driver Tobias Wendt värdshusverksamheten i nybyggda lokaler på samma plats där det gamla socitetshuset låg.

 

 

En vacker sommarkväll i mitten av 1890-talet satt två välkända Växjöbor, Alfred Hedenstjärna, som var redaktör på Smålandsposten och musikdirektören på I11 Vilhelm Åström ute på en liten punschbrygga under en hängande lind. Sommarnattens trollska skimmer sänkte sig sakta över Helgasjön och så väl ord som melodi till Hjärtats saga kom till dem ur skogens sus.

 

 

Hjärtats saga har för evigt en plats i den svenska visskatten och fångar stämningen vid Evedal, en sommarkväll under brunnens storhetsstid för över 100 år sedan.

 

Hvar skog har nog sin källa
Hvar äng sin blomma har
Hvart hjerta har sin saga
Från flydda ungdoms dar