fågel på gren
våg

Evedals Värdshus vid

Helgasjöns strand

Låt oss ta hand om dig på den vackraste plats som finns. Evedals Värdshus vid Helgasjöns strand, där vågorna kluckar, granarna susar och där människor har kopplat av och njutit livets goda i snart 300 år. Man dricker inte längre brunn för att bli frisk på Evedal, men vi är övertygade om att platsen helar och botar lika magiskt nu som då.